Модель поетапного розвитку вищих психічних функцій людини

25 Січня 2021

Піраміда розвитку когнітивних процесів Вільямса і Шеленберга ілюструє розвиток інтелектуальних процесів дитини, а також допомагає зрозуміти, як працює нейрокорекція та сенсорна інтеграція.

Насамперед розвивається нижній рівень – сенсорні процеси (зір, слух, нюх, смак, дотик, вестибулярний апарат, пропріоцепція).

На основі базового рівня формується сенсомоторний рівень (все, що йде «від тіла», моторика, координація). Сюди входить: рівновага, просторове орієнтування тіла, моторне планування, відчуття схеми тіла, вироблення рефлексів, сприймання сенсорної інформації, яка надходить із зовнішнього середовища.

Далі формується перцептивно-моторний рівень, який об’єднує слухо-мовленнєві навички, візуально-просторове сприймання, увагу, координацію «око-рука», зорово-руховий контроль, контроль за положенням тіла в просторі.

І лише потім відбувається розвиток безпосередньо пізнавальних процесів (можливість навчатися у школі, бути в соціумі і взаємодіяти з ним), що включає повсякденну життєдіяльність, поведінку, академічне навчання, соціальний інтелект, гру та спілкування.

Розвиток цих рівнів зображується у вигляді піраміди. Тут, як і в піраміді, найголовніше –  мати міцний фундамент, тобто базовий перший рівень, на якому надбудовуються всі інші.

Тому в нейрокорекції  так багато уваги ми приділяємо руховим навичкам і сенсорним процесам, тобто компонентам  найнижчого (базового) рівня. І лише після корекційної  роботи над ними можна переходити  до діяльності безпосередньо «за столом», тобто там, де потрібно використовувати компоненти другого рівня.

Якщо б усі проблеми (шкільна неуспішність, порушення навичок читання, письма, уваги і т.д.), можна було б подолати, розв’язуючи різні завдання, то репетиторів було б достатньо, але, на жаль, це не так.

Наприклад, для того, щоб дитина була успішною в математиці, необхідно мати добре розвинуте просторове сприймання, яке пов’язане з роботою тім’яно-скронево-потиличної зони мозку. 

Або, наприклад, неуважність може бути пов’язана з багатьма причинами, однією з яких є незрілість або ж дисфункція певних структур головного мозку (наприклад, лобної долі, вестибулярного апарату і т.д.)

Ці проблеми неможливо вирішити без застосування рухової активності та сенсорної інтеграції, яким так багато уваги приділяє нейропсихолог.

Читайте також

17 Серпня 2021
Аудіотест Томатіс
Аудіотест – це один із найважливіших інструментів Томатіс-терапії , що дозволяє дізнатися про функціональні можливості вуха, розкрити його сильні та слабкі сторони, визначити проблемні зони. Аудіотест побудований за принципом аудіометрії та є повністю нез...
17 Серпня 2021
Кому необхідна сенсорна інтеграція?
Дітям із затримкою мовлення, порушеннями моторного планування чи/або мовленнєвого розвитку.Дітям із порушенням цілеспрямованого руху (моторною незграбністю),  які важко освоюють нові рухи та навички.Дітям із надто високим або ж надто низьким рівнем р...
20 Листопада 2020
Альфред Томатіс і його метод
Французький отоларинголог Альфред Томатіс народився у 1920 році в родині оперного співака. Дитячі роки, проведені за лаштунками театру, багато в чому визначили напрям його наукової діяльності. Він довів, що вухо, а саме  його здатність чути, відіграє...