Наші Послуги

45хв
Консультативна діагностика мовлення
Первинна консультація у логопеда-дефектолога. Діагностика фонематичних процесів, звуковимови, складової структури слова, лексико-граматичного компоненту, комунікативної функції, стану артикуляції.
45хв
Заняття з логопедом
Формування правильної звуковимови - постановка та автоматизація звуків. Розвиток зв`язного мовлення. Обстеження процесів читання та письма, корекція дислексії та дисграфії. Подолання фонетико-фонематичного недорозвинення  мовлення.
45хв
Заняття з логопедом-дефектологом
Розвиток мовлення та артикуляційної моторики. Розвиток пізнавальних психічних процесів. Складання індивідуальних корекційних програм. Проведення корекційних занять із дітьми з тяжкими порушеннями мовлення та наявними супутніми діагнозами. 
30хв
Логопедичний масаж Z-Vibe
Проведення логопедичного масажу м`язів обличчя та артикуляційного апарату за допомогою логопедичного вібромасажеру Z-Vibe.
30хв
Логопедичний масаж 
Проведення класичного (пальчикового)  та зондового логопедичного масажу м`язів обличчя, артикуляційного апарату та шийно-комірцевої зони. 
45хв
Консультація практичного психолога
Первинна консультація, що включає:обстеження пізнавальних психічних процесів (пам'ять, увага,  сприймання, мислення і т.д.); обстеження емоційно-мотиваційних психічних процесів; обстеження навичок навчальної діяльності (самоконтроль, довільність поведінки, вміння діяти за вказівкою і зразком); обстеження особистості дитини (самооцінка, інтереси).
45хв
Діагностика готовності  дитини до школи
Діагностика психологічних особливостей розвитку дитини та визначення їх рівня відповідно до вікових норм. Обстеження  вмінь та навичок дитини, які необхідні для навчання у школі.
45хв
Сенсорна інтеграція 
Проведення занять  для відновлення злагодженого функціонування  усіх сенсорних систем (дотик, вестибулярний апарат, відчуття тіла, нюх, зір, слух, смак). Розвиток соматогнозису (сприйняття тіла); розвиток когнітивної сфери (пам'ять, увага, мислення, сприйняття, самоконтроль, саморегуляція і т.д.).
45хв
Нейрокорекція 
Проходження батьками тестування для отримання спеціалістом інформації про особливості дитини. Проведення діагностики порушень психічних функцій, їх корекція та розвиток, а також їх відновлення після локального ураження головного мозку у разі потреби.
30хв
Мозочкова  стимуляція 
 Вправи подібні на лікувальну фізкультуру, під час якої мозок постійно змушений об'єднувати рухові, сенсорні, зорові, слухові, тактильні функції, а також функції моторного планування і підтримки балансу, що дозволяє краще виконувати інтелектуальні завдання в подальшому.
1 - 2год
Tomatis-терапія 
Проведення Tomatis-терапії, під час якої відбувається нейрослухова стимуляція  з індивідуальним підбором аудіопрограми в залежності від потреб корекції. Ця терапія стимулю мозок за допомогою спеціально розробленого "електронного вуха" та обладнання з кістковою провідністю.
30хв
Forbrain 
Цей метод позитивно впливає на розвиток сенсорної звукової системи та особливо ефективний при порушеннях фонематичного слуху, постановці проблемних звуків, формуванні правильної складової структури слова. Forbrain  застосовуємо курсом (10 занять) під час логопедичних занять.
30хв
Soundsory
Мультисенсорна програма спрямована на розвиток когнітивних процесів (пам'ять, увага, мислення, сприйняття, самоконтроль, саморегуляція та аналіз інформації), нормалізацію роботи зон головного мозку, формування взаємозв`язку між  мисленням і діями.