Функціональні блоки Лурія

11 Січня 2020

Вивчивши порушення психічних процесів при різних локальних ураженнях центральної нервової системи, Олександр Романович Лурія, психолог, лікар-невропатолог. Один із засновників нейропсихології, розробив загальну структурно-функціональну модель мозку як основи психіки. Відповідно до цієї моделі головний мозок поділений на три основні блоки, кожен з яких характеризується конкретними особливостями побудови та певними ролями у виконанні різних психічних функцій.

1-ий блок – енергетичний. Він включає ретикулярну формацію (сітчастий утвір) – структуру головного мозку, яка знаходиться у його стовбурі, неспецифічні структури середнього мозку, діенцефальні відділи, лімбічну систему, медіобазальні відділи кори лобних і скроневих ділянок.

Функції:
регуляція тонусу головного мозку, необхідного для виконання будь-якої психічної діяльності;
регуляція стану неспання (бадьорості).
Якщо порівнювати модель мозку з будинком, 1-ий блок – це фундамент, який формується першим ще в період внутрішньоутробного розвитку, а похитнути його дуже легко. Він є основою для формування і подальшого функціонування всіх психічних процесів (увага, пам’ять, мовлення та ін.).

Труднощі, з якими зіштовхується дитина з порушенням діяльності 1-го функціонального блоку:
швидка втомлюваність;
сповільненість чи гіперактивність;
різкі зміни настрою;
часті застуди.

Нейропсихологічні дослідження показують, що більше ніж у 70 % дітей дизонтегенез відбувається саме в підкіркових і стовбурових відділах головного мозку.

2-ий блок – відповідає за сприймання, обробку і збереження екстероцептивної (вхідної ззовні) інформації.

Включає центральні частини основних аналізаторних систем: зорової, слухової, шкірно-кінестетичної, кіркові зони яких розміщені в потиличній, тім’яній і скроневій зонах мозку.

Якщо мозок – це будинок. то 2-ий блок – стіни будинку.

Через порушення функціонування 2-го блоку у дітей спостерігається:
порушення пам’яті;
труднощі орієнтування у просторі (а це неточне зображення і розміщення букв і цифр у зошиті).

Часто це відображається на успіхах у навчанні. Але це не впливає на адаптацію у школі, і не є порушенням 1-го блоку чи його несформованістю.

3-ій блок – програмування, регуляція і контроль за перебігом психічної діяльності (свідомості).

Включає: моторні, премоторні, префронтальні відділи кори лобних ділянок мозку передньої центральної звивини.

Основна мета роботи цього блоку – формування плану дій, створення програми психічного акту і почергове виконання його в часі реальної поведінки.

Дах будинку накривається після того, як є закладений фундамент і збудовані стіни. Так і 3-ій блок формується останнім, на основі 1-го та 2-го.

Завдяки йому ми можемо:
формувати програму дій;
слідкувати за її виконанням;
виправляти помилки, якщо вони допускаються;
регулювати поведінку відповідно до плану.

У дітей, в яких порушений 3-ій блок, спостерігаються труднощі самоконтролю, вони не враховують загальноприйнятих норм поведінки та правил.

Пристосуватись до необхідності та норм шкільного життя їм ще важче.

Вони можуть:
вставати з-за парти під час уроків і пройтись по класу;
гратись на уроці у власну гру або заважати сусіду по парті;
забувати, що потрібно підняти руку перед тим, як сказати що-небудь на уроці;
уважно працювати лише короткий відрізок часу, а потім починають відволікатись, скучати і крутитись, перестають сприймати інформацію.

Проблеми навчання в молодшій школі найбільше пов’язані з несформованістю 1-го функціонального блоку. А різні види неуспішності відображають гетерохронію розвитку 2-го і 3-го функціонального блоків.

Читайте також

17 Серпня 2021
Аудіотест Томатіс
Аудіотест – це один із найважливіших інструментів Томатіс-терапії , що дозволяє дізнатися про функціональні можливості вуха, розкрити його сильні та слабкі сторони, визначити проблемні зони. Аудіотест побудований за принципом аудіометрії та є повністю нез...
17 Серпня 2021
Кому необхідна сенсорна інтеграція?
Дітям із затримкою мовлення, порушеннями моторного планування чи/або мовленнєвого розвитку.Дітям із порушенням цілеспрямованого руху (моторною незграбністю),  які важко освоюють нові рухи та навички.Дітям із надто високим або ж надто низьким рівнем р...
25 Січня 2021
Модель поетапного розвитку вищих психічних функцій людини
Піраміда розвитку когнітивних процесів Вільямса і Шеленберга ілюструє розвиток інтелектуальних процесів дитини, а також допомагає зрозуміти, як працює нейрокорекція та сенсорна інтеграція. Насамперед розвивається нижній рівень - сенсорні процеси (зір, слу...