Soundsory

2 Жовтня 2019
Soundsory

     ЩО ЦЕ ТАКЕ?

     SOUNDSORY – це мультисенсорна програма, яка використовується для покращення моторних та когнітивних здібностей дитини. Програма складається зі спеціально розроблених музичних композицій, оброблених нейроакустичними модифікаціями, а також серії з 50 рухових вправ, які спрямовані на вдосконалення  здатності керувати своїм тілом та допомагають контролювати положення тіла і координацію.

     Основне завдання музичної програми  SOUNDSORY – активізувати нейронні зв’язки в різних ділянках головного мозку через слуховий канал і в результаті натренувати вухо та мозок для більш швидшого й точнішого аналізу та покращення обробки сенсорної інформації.

     ДЛЯ КОГО ЦЕ БУДЕ КОРИСНИМ?

     Програми SOUNDSORY розроблялись для осіб з:

     • порушеннями сенсорного та слухового сприйняття;

     • розладами координації та рівноваги;

     • порушеннями  рухового апарату;

     • синдромом дефіциту уваги (СДУ);

     • синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю (СДУГ);

     • мозочковими дисфункціями;

     • диспраксією.

     ЧОГО ВАРТО ОЧІКУВАТИ?

     Програма SOUNDSORY впливає на:

     • навички розуміння часу та послідовності дій;

     • праксис та моторне планування;

     • сприйняття і орієнтацію у просторі;

     • можливість  та вміння дотримуватися вказівок;

     • читання та написання;

     • увагу та здатність зосереджуватися.

     
     ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

     Ритмічна музична програма

     Музичні композиції записуються спеціальним засобом, який посилює ритм звуків і активізацію рухів тіла. Окрім цього, здійснюється електронна обробка за допомогою запатентованої системи динамічних фільтрів. Цей ефект призначений для природного зосередження уваги.  Звук передається шляхом повітряної і кісткової провідності для досягнення унікальної та ефективної стимуляції слухових і вестибулярних систем.

     Вправи для рухів тіла

     Програма рухових вправ SOUNDSORY® включає близько 50-ти спеціальних вправ, які спрямовані на повноцінну взаємодію мозку і тіла людини для формування нових нейронних зв’язків і розвиток когнітивних функцій. Ці вправи розвивають у людини розуміння власного тіла і відчуття його у просторі, позитивно впливають на координацію рухів, розвивають сенсорні рухові навички, які позитивно впливатимуть на психічний та когнітивний розвиток.

     ЯК ЦЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ?

     Тривалість курсу – 10-40  днів,   час прослуховування – 30-60 хвилин на день, 25 хвилин – прослуховування музики, 5 хвилин – виконання вправ.

     Програму можна використовувати необмежену кількість разів з перервою між курсами – 4 тижні.

     Програма може використовуватись як окремо, так і разом з іншими методами та техніками.

 

      НАВІЩО ЦЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

     Основною метою використання технології SOUNDSORY є формування повноцінної бази від основних сенсорних відчуттів до більш складних когнітивних функцій, для подальшого розвитку та вдосконалення усіх сфер психічного, психологічного та фізичного розвитку дитини.

     Ця програма заснована на концепції  нейропластичності:  мозок змінює себе та створює нові зв’язки через специфічну та повторювану стимуляцію.

     Рух, баланс та координація

     Програма рухових вправ SOUNDSORY спрямована на формування пропріоцептивної  чутливості, яка відіграє важливу роль у здатності контролювати положення свого тіла, утримувати  рівновагу та координувати рухи за допомогою специфічних моторних вправ, які повторюються. 

     Програма спрямована також і на стимулювання  вестибулярної системи, яка допомагає мозку краще інтегрувати, аналізувати та обробляти інформацію, пов’язану з рівновагою, рухом та положенням тіла у просторі, що згодом впливатиме на вдосконалення більш складних когнітивних функцій.

    Слухова та сенсорна обробка інформації

     Музичну програму SOUNDSORY використовують для  активізації нейронних зв’язків у різних зонах мозку через слухову систему та формування вміння швидко, точно  аналізувати й обробляти сенсорну інформацію вухом та мозком. 

      Увага та здатність концентрувати її

     У програмах SOUNDSORY використана музика, яка  модифікується електронним способом так, щоб привернути увагу мозку шляхом різкої зміни контрастів – тембру, тону та інтенсивності звуку. Ці зміни практично непередбачувані для нашого мозку та створюють «ефект здивування». Мозок поступово буде розшифровувати ці алгоритми змін,  розвиватиме свої можливості і проявлятиме їх, що є  дуже важливим для підтримки та концентрації уваги.

Читайте також

17 Серпня 2021
Аудіотест Томатіс
Аудіотест – це один із найважливіших інструментів Томатіс-терапії , що дозволяє дізнатися про функціональні можливості вуха, розкрити його сильні та слабкі сторони, визначити проблемні зони. Аудіотест побудований за принципом аудіометрії та є повністю нез...
17 Серпня 2021
Кому необхідна сенсорна інтеграція?
Дітям із затримкою мовлення, порушеннями моторного планування чи/або мовленнєвого розвитку.Дітям із порушенням цілеспрямованого руху (моторною незграбністю),  які важко освоюють нові рухи та навички.Дітям із надто високим або ж надто низьким рівнем р...
25 Січня 2021
Модель поетапного розвитку вищих психічних функцій людини
Піраміда розвитку когнітивних процесів Вільямса і Шеленберга ілюструє розвиток інтелектуальних процесів дитини, а також допомагає зрозуміти, як працює нейрокорекція та сенсорна інтеграція. Насамперед розвивається нижній рівень - сенсорні процеси (зір, слу...